Memcare Developer
Memcare Team Cooperation
Memcare Team People
2020
Global ekspansjon Timeline joint
Memcare ekspanderer globalt, mot slutten av året vil vi være over 30 ansatte ved våre lokasjoner på Lysaker, Warszawa og i et nyopprettet Asia kontor (under opprettelse)
Global ekspansjon
2018-19
Dynamisk vekst Timeline joint
Memcare opplever sterk vekst i kunder og antall ansatte - både i eksisterende og ny markeder, med fokus på Europa.
Dynamisk vekst
Oktober2017
Langsiktig finansiering Timeline joint
Sikrer langsiktig finansiell backing av profesjonelle investorer. Etablert utviklingskontor i Warszawa, med ytterligere fleksible ressurser innen utvikling, support og salg.
Langsiktig finansiering
Mai2017
Planning and development Timeline joint
Startet planlegging og utvikling av løsningene i tett samarbeid med flere begravelsesbyrå.
Planning and development
2016
Memcare stiftet Timeline joint
Lars Martinsen og Håkon Årøen stiftet Memcare.
Memcare stiftet

Partnere

Deloitte Dla Piper

Dette er Memcare

Vårt mål er å bli verdensledende innen digitale løsninger for pårørende og begravelsesbyråer. Memcare vokser raskt i antall kunder, etablering i nye markeder og antall medarbeidere. I motsetning til mange av våre konkurrenter jobber vi konstant for å videreutvikle våre løsninger slik at Memcare er og skal være en ledende tjenestetilbyder til begravelsesbransjen og for pårørende.